Amdanom ni

Ffermwyr Cymreig yn cyd-weithio i greu amrywiaeth o gaws a menyn blasus


Still003


Yma yn Dragon, rydym yn gwneud caws a menyn gwobrwyedig drwy ddefnyddio llefrith 100% Cymraeg gan ein 137 o aelodau.

Rydym yn fusnes cydweithredol gyda 130 o ffermydd, rhai sydd wedi bod yn cyflenwi ni efo llefrith ers cenedlaethau. Mae gennym berthynas agos efo ein ffermwyr ac rydym yn gwybod eu bod yn rhoi’r gofal pennaf i’w buchesi. Mae bob un o ein ffermwyr yn ‘Red Tractor Assured’ ac yn gweithio’n galed i warchod cefn gwlad Cymru. Mae ein gwartheg yn mwynhau porfeydd ffrwythlon yn ogystal â rhai o’r golygfeydd gorau yng Nghymru, yn cynnwys Pen Llŷn a Pharc Cenedlaethol Eryri!