Brodyr Hughes - Graig Arthur

7th Chwefror 2020Fferm yn Nhrelawnyd ger Rhyl ydi Graig Arthur. Mae’r Fferm yn y teulu ers 100 mlynedd ond rwan o dan ofal y brodyr Hughes.


Photo 30 01 2020 11 05 52Cropcopy

Ers pryd yda chi wedi bod yn ffermio yma?

Mae’r teulu yma ers tua 100 mlynedd

Ers faint yda chi’n aelod o’r hufenfa?

Dani’n aelodau ers 20 mlynedd bellach

Faint o wartheg sgyno chi?

135

Faint o gloch yda chi’n godro?

6 y bore a 4 y p’nawn

Hoff ran o’r swydd?

Troi’r anifeiliaid allan yn y gwanwyn wrth i’r tywydd wella

Cas swydd? Testio am TB

Be ydi di hoff gaws? Wrth ein boddau efo’r caws wedi’i fygu a’r caws o’r ceudwll.