Emyr a Yale Lloyd Jones - Berth Ddu

4th Ionawr 2019Ffarm Odro Berth Ddu


Moos Berth Ddu

Mae ffarm Berth Ddu wedi'i leoli yng Nghonwy ac mae'n cael ei redeg gan tad a mab, Emyr a Yale Jones. Mae'r ffarm wedi bod yn y teulu ers 1947 ac wedi gweld 4 genhedlaeth yn gweithio'r tir.

Seis y fuches?

120 o wartheg godro a digonedd o wartheg cig eidion a heffrod i odro.

Sut rydych yn cadw gofal o'ch buches?

Mae ei'n gwartheg yn cael ei cadw ar ddiet glaswellt am tua 7 mis o’r flwyddyn sydd yn helpu cynhyrchu llefrith hufennog. Dros fisoedd y gaeaf mae'r gwartheg yn cael ei gadw tu mewn ac yn bwyta silwair ag aur trafford i wneud yn sir eu bod nhw'n cael y maeth maent angen i gynhyrchu llefrith safonol.

Beth yw diwrnod arferol i chi ar y ffarm?

Rydym yn godro'r gwartheg dwy waith y diwrnod, 7yb a 6yh, a rhwng godro rydym yn bwydo a glanhau'r gwartheg i wneud yn siŵr ei bod nhw'n hapus.

Hoff ran o weithio ar ffarm?

Emyr: Gweld y gwartheg yn mynd allan i bori yn y gwanwyn!

Yale: Cael gweld a dod i nabod y gwartheg a bob personoliaeth wahanol bob dydd.