Iwan Evans, Ty Coch

20th Chwefror 2020Fferm deulol yn Llangynhafal ger Dinbych yw Tŷ Coch. Tad a mab, Emyr ag Iwan sy’n ffermio yma. Mae nhw’n ffermio ar laswellt ac felly mae’r gwartheg allan rhan fwya’ o’r flwyddyn, oni bai bod y tywydd yn rhy galed iddyn nhw fod allan.


Photo 30 01 2020 14 01 08 Large

Iwan Evans


Ers pryd yda chi wedi bod yn ffermio yma?

Tua 15 mlynedd

Ers faint yda chi’n aelod o’r hufenfa?

Ddim yn hollol siwr ond tua 10 mlynedd dwi’n ama

Faint o wartheg sgyno chi?

120

Faint o gloch yda chi’n godro?

6am + 3pm

Hoff ran o’r swydd?

Troi’i gwartheg allan

Cas swydd? Carthu!

Oes ganddo chi unrhyw beth unigryw am eich fferm?

Ma’n gwartheg ni’n hoff o gerddoriaeth felly dani’n cadw’r radio ‘mlaen iddyn nhw yn y parlwr!

Be ydi di hoff gaws?

wbath Dragon!