John a Sion Hughes - Ynysgain Fawr

28th Medi 2018Ffarm Teulu Ynysgain Fawr


Johnbuwch

John Hughes, 3ydd cenhedlaeth i ffermio yn Ynysgain Fawr


Mae Ynysgain Fawr yn ffarm deulu sydd mond 5 milltir i ffwrdd o'r hufenfa. Mae gan y gwartheg un o olygfeydd gora Cymru, yn edrych ar draws Bae Tremadog. Mae'r ffarm wedi bod yn y teulu ers 1943, ond, mae'r teulu wedi bod yn cyflenwi'r hufenfa ers y dechrau yn 1938. Tîm mab a thad sydd yn rhedeg y ffarm, ac mai'n adeg cyffroes iawn iddynt gan ei bod wedi symud yw parlwr odro newydd.

Seis y fuches?

120 ond mae'r parlwr odro newydd yn rhoi'r siawns i ni dyfu'r fuches i 170. Mae gan bob buwch ar y ffarm enw a phersonoliaeth ei hunain. Mae rhan fwyaf o’r fuches yn pedigri ac yn cynnwys 3 genhedlaeth o wartheg.

Sut rydych yn cadw gofal o'ch buches?

'Da ni'n coelio mai'r hapusa yw'r fuwch, y gorau fydd y cynnyrch. Mae gan bob un o’n gwartheg goler 'smart' sydd yn cadw cofnod o unrhyw newid yn y fuwch, sydd yn sicrhau'r gofal gorau i'r fuches.

Pryd rydych yn godro'r gwartheg?

5yb a 4yh bob dydd.

Be sydd yn gwneud y ffarm yn wahanol?

Mae ein ffarm yn un eco gan ein bod ni'n casglu dŵr glaw mewn tanc ac yn defnyddio dŵr i olch y parlwr newydd.