Thomas - Rhydordwy Fawr

7th Chwefror 2020Fferm deuluol ger Rhyl yw Rhydordwy Fawr. Mae’r teulu wedi bod yn ffermio yma ers 97 o flynyddoedd. Mr Thomas a’i feibion, Gareth a Huw sy’n ffermio yma bellach.


Photo 30 01 2020 10 34 Copy

Ers pryd yda chi wedi bod yn ffermio yma?

Yn y teulu ers 1923

Ers faint yda chi’n aelod o’r hufenfa?

Dim ond 2 flynedd

Faint o wartheg sgyno chi?

160 yn cael eu godro ar hyn o bryd

Faint o gloch yda chi’n godro?

4:45yb + 3yp

Hoff ran o’r swydd?

Lloi yn ran neis or swydd, cael gweld a helpu gwartheg newydd ddod i’r byd

Cas swydd?

Dim byd, wrth ein boddau yn ffermio yma!