Nôl i'r ysgol gan Imran Nathoo

2nd Medi 2020Gan Imran Nathoo

​ Gyda’r plant yn mynd yn ôl am flwyddyn newydd yn yr ysgol ar ôl bod adref am gyfnod hir, gall fod yn anodd meddwl beth i roi yn eu bocsys bwyd. Mae Imran Nathoo (kitchen clonc) wedi cynllunio tri rysait blasus i gadw’r bocsys bwyd yn ddiddorol! Fel tad i ddau o blant mae o’n deallt pa mor hawdd yw syrthio mewn i drefn diflas ond drwy feddwl ‘chydig yn wahanol gall wneud amser bwyta yn gyffroes. Gall yr holl ryseitiau gael eu dyblu i wneyd mwy a gallwch eu gwneud o flaen llaw. Wrth gwrs does dim rhaid i rhain gael eu defnyddio i focsys bwyd y plant yn unig, gallwch wneud rhain i’r teulu i gyd; boed yn mynd i weithio mewn swyddfa neu o adref!

Os fyddwchi’n trio rhai o’r ryseitiau yma, tynnwch luniau a’u gyrru draw atom @Dragon_Wales @kitchenclonc

Quesadillas cheddar a pupur cymysg mewn saws tomato wedi’i rostio


1

Pryd hawdd all gael ei wneud o flaen llaw, cynnwys lot o lysiau a blasu’n fendigedig. Mae’r saws yno er mwyn bwyta efo’r quesadillas ond does dim rhaid i chi ei gynnwys. Gallwch ddefnyddio unrhyw lenwad o’ch dewis e.e. corn melyn a nionyn coch neu Caws Dragon Handcrafted wedi’i gochi.

Gweini: 2

Paratoi: 15 munud

Coginio: Quesadillas - 10-20 munud, Saws tomato 45-60 munud

Cynhwysion:

100g Caws Mwyn/Aeddfed Dragon wedi’i gratio

½ pupur coch – wedi’i dorri’n fân

½ pupur melyn – wedi’i dorri’n fân

4 wrap tortilla meddal

165g o domatos bach

½ bwlb o arlleg

Olew olewydd

Halen a pupur

Dull

Cynhewswch y popty i 160C, torrwch y tomatos yn eu hanner a’i cymysgu efo ‘chydig o olew a halen a pupur. Rhostiwch yn araf am 45-60 munud

Lapiwch y garlleg mewn foil a’i roi yn y popty efo’r tomatos

Pan yn barod; rhowch y tomatos a un ewin o’r garlleg rhost (wedi’i blicio) mewn i gymysgwr a’i blitsio nes yn saws trwchus. Rhowch mewn botyn efo caead.

Cynysgwch y caws efo’r pupur mewn powlen. Rhowch 100g ohono ar un wrap tortilla a rhoi wrap arall ar ei ben. Rhowch y wraps mewn padell sych a’r dymheredd canolig.

Coginiwch am 5 munud pob ochor a tan fod y caws wedi toddi

Gwnewch fwy o wraps neu cadwch y gymysgedd caws a pupur at ddiwrnod arall

Gadewch iddo oeri a’i dorri mewn i chwarteri

Pocedi pitta Salad Groegaidd


R2 Large

Pocedi pitta Salad Groegaidd


Twist ar salad groegaidd traddodiadol gan ddefnyddio caws Caerffili yn lle feta, ma’n gweithio’n gret! Mae rhostio tomatos yn gwneud y blas fwy dwys ond yn eu sychu. Y nod ydi stopio’r pitta fynd yn lyb, gallwch ddefnyddio tomatos heul sych parod i arbed amser! Mae hwn yn blasu’n fendigedig ar ben ei hun felly mae’r dresin yn ddewisiol ond mae’n ychwanegu elfen arall o flas!

Gweini: 2

Paratoi: 15

Coginio: 45-60 minutes (saws tomato)

Cynhwysion

100g Caws Caerffili Dragon – wedi’i grymblo

165g tomatos bach

60g ciwcymbyr

1 nionyn coch – wedi’i sleisio

40g olewydd du wedi’i sleisio

1 letys gem fach – wedi’i sleisio

1 lemon

Olew olewydd

¼ llwy de o Oregano

Halen a pupur

2 bara pitta cyflawn

Dull

Cynhewswch y popty i 160C, torrwch y tomatos yn eu hanner a’i cymysgu efo ‘chydig o olew a halen a pupur. Rhostiwch yn araf am 45-60 munud. Gadewch i oeri.

Mewn powlen cymysgwch y tomatos, ciwcymbyr, nionyn coch, olewydd a letys.

Ychwanegwch y caws Caerffili a’i gymysgu

I’r dresin: cyfunwch sudd 1 lemwn, olew (hanner faint o sudd lemwn sydd ganddo chi) oregano sych, halen a pupur. Cymysgwch yn dda a’i roi mewn potyn efo caead.

Cynhewsh y bara pitta mewn tostiwr neu o dan gril nes ei fod yn codi yn y canol; torrwch yn ei hanner a’i agor fel poced

Llenwch y bara pitta efo’r llenwad. Mwynhewch!

Bariau ceirch a siocled


3

Bariau ceirch a siocled


​Dim yn unig mae rhain yn hawdd eu gwneud ond mae nhw’n cynnwys hwb o egni ac yn blasu’n wych. Perffaith ar gyfer bocsys bwyd ac yn gwneud digon ar gyfer yr wythnos gyfan. Torrwch mewn i fariau neu sgwariau a defnyddiwch siocled o’ch dewis chi. Mae rhain yn defnyddio siocled tywyll i gadw’r lefelau siwgwr lawr a chael mwy o flas! Gallwch wneud rhain gyda dim siwgwr ychwanegol.

Gwneud: 12

Paratoi: 15 munud

Coginio: 20-25 munud

Cynhwysion:

280g ceirch – wedi’i blitzio yn flawd mewn prosesydd bwyd

100g Menyn Hallt Cymreig Dragon

1 llwy de o bowdwr pobi

75g menyn cnau daear

2 wy

1 llwy de o fanila

1 banana – wedi’i stwnsho

100g o siocled tywyll plaen – wedi’i dorri’n ddarnau

50g o siwgwr mân euraidd (dewisiol)

Dull:

Cynheswch y popty i 180C ac irwch a leiniwch dun pobi (9x13 modfedd/23x33cm neu debyg)

Mewn powlen, cymysgwch y ‘blawd’ ceirch a powdwr pobi

Mewn sosban fach, toddwch y menyn a’i dollti mewn i fowlen arall a’i gymysgu efo’r menyn cnau, fanila, banana, siwgwr a’r wyau. Cymysgwch yn dda.

Plygwch y gymysgedd sych efo’r gymysgedd gwlyb ac ychwanegu’r siocled a’i gymysgu mewn.

Trosglwyddwch y gymysgedd i’r tun pobi, gwasgarwch a’i wneud yn fflat efo cefn llwy.

Pobwch ar y silff ganol am 20-25 munud nes yn euraidd

Tynnwch o’r popty a’i adael i oeri yn y tun. Pan fydd wedi oeri, tynnwch allan o’r tun a’i sleision mewn i fariau/sgwariau

Cadwch mewn cynhwysydd aerdynn a lapio darnau unigol fel bo’r angen.