Tu ôl y llen

7th Ionawr 2019Yn mis Hydref cyhoeddwyd hysbysed teledu cyntaf Dragon ar S4C a ITVWales. Os na welso chi'r hysbyeb ar y teledu, cymerwch olwg arno isod


Tu ôl y llen

Cawson lawer o hwyl yn creu'r hysbyeb yma dros ddau ddiwrnod efo tîm COPA

Dyma gip olwg ar sut aethom ati: