Blasu Caws a Gwin

17th Gorffennaf 2018Cafom y pleser o fynd draw weld Dylan a Llinos yn Gwin dylanwad Wine, Dolgellau i baru ein cawsiau efo eu gwinoedd bendigedig

Pan fyddwch yn meddwl am gaws a gwin, mae pawb yn debygol o feddwl am wîn coch yn syth, ond nid dyma’r opsiwn gorau i bob math o gaws

Penderfynom baru’s cawsiau efo rhai o’u gwinoedd, dyma’r canlyniad:

Caws Mwyn a Caerffili wedi ei baru â Sauvignon Blanc

1.JPG#asset:140

Roedd y gwin gwyn sych yn gweddu yn dda efo asidedd y Caerffili a gwead hufennog y caws mwyn ond ddim yn gorlethu’r blas

Red Leicester + Double Gloucester wedi eu paru â gwin rhosliw

2.JPG#asset:141

Roedd asidedd ysgafn y gwin rhosliw yn gweddu efo’r Double Gloucester ond ddim yn lladd y blas.

Roedd y Red Leicester ychydig fwy cryf ond mae’r rhosliw ddigon cryf i weddu efo’r caws

Caerffili & Llugaeron wedi ei baru â Beaujolais

3.JPG#asset:143

Mae’r caws yma’n bwerus ei flas ac yn felys oherwydd y llugaeron, roedd hyn yn gweddu’n dda efo’r Beaujolais ysgafn. Roedd melysrwydd y ddau efo’u gilydd yn bartneriaieth berffaith

Caws o’r Ceudwll paired with Tawny Port

4.JPG#asset:144

Mae ein caws o’r ceudwll yn cael ei aeddfedu am 11 mis yn Hufenfa De Arfon cyn eu gludo I geudyllau llechi LLechwedd, Blaenau Ffestiniog

Roedd melysrwydd y port yn gweddu â’r caws aeddfed, hufennog cyfoethog yma

Caws Clasurol wedi ei baru â Bordeaux

5.JPG#asset:146

Mae blas cryf a gwead hufennog ein caws clasurol yn paru’n dda â gwin ysgafn, hawdd ei yfed fel Bordeax

Caws Aeddfed wedi ei baru â Bordeaux

6.JPG#asset:147

Mae blas melys ac ysgafn y ffrwythau tywyll yn cyd-fynd yn dda a’r caws aeddfed hufennog

Caws clasurol efo cennin wedi eu baru efo Merlot

7.JPG#asset:148

Y gwin cyntaf i ni drio efo’r caws clasurol a cennin oedd y Beaujolais, ond roedd y caws rhy bwerus i’r gwin. Roedd y Merlot yn gryfach ac yn fwy melys na’r Beujolais ac felly’n gweddu’n dda efo’r caws cryf, blasus

Diolch am ddarllen a ein diwrnod yn paru caws a gwin, gadewch i fi wybod os hoffech i ni baru ein caws efo rhywbeth arall e.g. bisgedi, seidr a.y.y.b