Dragon Handcrafted

8th Hydref 2019Dani'n falch o gal deud ein bod ni wedi lawnsio ein cynnyrch Dragon Handcrafted newydd. Dyma 'chydig amdanyn nhw...

Caws Cymreig o Geudwll Llechen

Stori: Datblygwyd y Cheddar o’r Ceudwll ar y cyd gyda Ceudyllau Llechi Llechwedd er mwyn rhoi blas gwirioneddol ddwys i’n Cheddar Cymreig. Gwneir y caws yma i rysáit penodol ac fe’i aeddfedir am o leiaf 11 mis. Yna fe’i cludir o’r Hufenfa i Geudyllau Llechi Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog a’i adael yno i aeddfedu 500 troedfedd o dan ddaear. Mae’r broses aeddfedu draddodiadol yma yn digwydd yn y ceudyllau cloddio gwreiddiol sydd wedi eu trawsnewid i ogofau caws.

Blas: Ein cheddar nodedig sy’n wahanol oherwydd ei ansawdd cadarn, ei ddwysder blas anhygoel a’i dinc sawrus a chyfoethog.

Syniadau Gweini: Bendigedig efo bara surdoes, menyn hallt Dragon a siytni.

Par Perffaith: Cwrw Cymreig

Lle i brynu: Tesco, Blas ar Fwyd, Harlech


Caws o Geudwll A Wisgi Penderyn

Stori: Gwneir y caws yma i rysáit penodol ac fe’i aeddfedir am o leiaf 11 mis. Yna fe’i cludir o’r Hufenfa i Geudyllau Llechi Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog a’i adael yno i aeddfedu 500 troedfedd o dan ddaear. Ar ôl gorffan aeddfed caiff y caws ei gymysgu efo Wisgi Cymreig Penderyn.

Blas: Caws sawrus efo nodau cynil o wisgi a gwaed briwsionllyd.

Syniadau Gweini: Perffaith ar gyfer bwrdd caws ar gyfer dathliad neu wedi'i feddalu dros grympet.

Par Perffaith: Triwch efo gwydriad o Madeira neu Wisgi Penderyn.

Lle i brynu: Tesco, Blas ar Fwyd, Harlech


Caws Aeddfed Wedi Ei Gochi a Gwiniolen

Stori: Caiff caws aeddfed sydd wedi ei ddewis yn ofalus ei gochi'n oer dros winiolen yn nhŷ mŵg Halen Môn, Brynsiencyn.

Blas: Nodau myglyd hyfryd efo ymyl sawrus. Cramen brown euraidd lle mae'r mwg wedi trywtho'r caws.

Syniadau Gweini: Triwch wedi ei doddi dros eich hoff fyrger neu brest cyw Iar.

Par Perffaith: Seidr canolig sych Cymreig.

Lle i brynu: Tesco, Blas ar Fwyd, Harlech


Caws Halen Môn

Stori: Mae Halen Môn wedi ei leoli yn Sir Fôn ble mae eu halen yn cael ei gyneafu gyda llaw . Caiff y caws ei wneud i rysait arbennig gan ddefnyddio Halen Môr pur Halen Môn.

Blas: Mae Halen Môr Môn yn ychwanegu blas mwynol unigryw, cyfoethog i'n caws. Daw'r nodau umami sawrus drwadd gan gadw'r gwaed llyfn nodweddiadol.

Syniadau Gweini: Bendigedig ar ben ei hun fel byrbryd neu wedi ei sleisio'n denau dros salad tomato.

Par Perffaith: Gwin gwyn sych fel Chardonnay neu Prosecco Sych

Lle i brynu: Blas ar Fwyd, Harlech