EDRYCHIAD NEWYDD!

11th Hydref 2018Dyma olwg o wedd newidiad Dragon ar gyfer 2018!

Mae ein pacedu i gyd wedi cael ei ailwampio i adlewyrchu ein cwmni yn well

'Da ni wedi ychwanegu bryniau Cymreig, waliau cerrig sych ynghyd a glasswellt sy'n allweddol i'r gwartheg sy'n cynhyrchu'r llaeth ar gyfer ein cynnyrch.

Mae rhain ar gael yn eich siopao lleol rwan!