Caws Cymreig o Geudwll Llechen

 Cheddar o’r Ceudwll – ein cheddar nodedig sy’n wahanol oherwydd ei ansawdd cadarn, ei ddwysder blas anhygoel a’i dinc sawrus a chyfoethog.


Datblygwyd y Cheddar o’r Ceudwll ar y cyd gyda Ceudyllau Llechi Llechwedd er mwyn rhoi blas gwirioneddol ddwys i’n Cheddar Cymreig. Gwneir y caws yma i rysáit penodol ac fe’i aeddfedir am o leiaf 11 mis. Yna fe’i cludir o’r Hufenfa i Geudyllau Llechi ym Mlaenau Ffestiniog a’i adael yno i aeddfedu 500 troedfedd o dan ddaear. Mae’r broses aeddfedu draddodiadol yma yn digwydd yn y ceudyllau cloddio gwreiddiol sydd wedi eu trawsnewid i ogofau caws. Mae’r broses yn ychwanegu nodweddion unigryw i flas ac ansawdd y caws.

Ysbrydolwyd ni i ddatblygu’r caws nodedig yma i gyfoethogi ein cheddar penigamp ac i wneud cynnyrch gwahanol sy’n wirioneddol flasus.

Cheddar o’r Ceudwll – ein cheddar nodedig sy’n wahanol oherwydd ei ansawdd cadarn, ei ddwysder blas anhygoel a’i dinc sawrus a chyfoethog.


RYSEITIAU

Gweld Ryseitiau