Byrgyrs wedi’i stwffio efo caws a cig moch

Sccreameries038 Large

Amser paratoi: 10 mun | Amser coginio: 10 mun | Barod: 20 mun | Cyfran: 4
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
750g briwgig eidion
1 ewin garlleg
1 llwy de o saws tsili poeth
Halen a pupur
4 tafell cig moch ‘streaky’
½ nionyn coch
120g Caws o’r Ceudwll Dragon
4 rol bara
Letis, tomatos a picl i weini
Recipe Directions
Mewn powlen, cymysgwch y cig eidion, garlleg, saws tsili a’r halen a pupur. Ar ol cymysgu, gwnewch 8 byrgyr tua ½ modfedd o drwch.
Cynheswch badell ffrio ar wres canolig a ffriwch y cig moch nes ei fod yn grimp. Tynnwch o’r badell a’i roi ar bapur cegin.
Coginiwch y nionod yn saim y cig moch nes yn dyner, tua 5 munud. Rhowch y nionod a’r cig moch mewn powlen efo’r caws wedi’i gratio. Rhowch lwyaid o’r gymysgedd ynghanol 4 o’r byrgyrs a rhoi’r byrgyrs eraill ar eu pennau a chau yr ymylon.
Coginiwch y byrgyrs dros wres canolig-uchel. Trowch y byrgyrs drosodd nes eu bod wedi’i coginio i’ch tast chi, tua 4 munud i gael canolig. Gweinwch yn y baps efo’r tomato, picyl a’r letis a salad neu sglodion ar yr ochor. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter