Asparagws Pôb

22

Amser paratoi: 5 | Amser coginio: 20 | Barod: 25 | Cyfran: 2
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
50g menyn Dragon
2 sleisen o ham Parma neu ham wedi’i fygu wedi’u torri yn stribedi tenau
1 bwnsiad o asparagus (tenau os yn bosib)
2 lwy fwrdd o gaws clasurol wedi’i gratio
Pupur du a finag balsamig i weini
Recipe Directions
Cynheswch y popty i 200C/Gas 6
Irwch ddysgl pobi petryal efo menyn
Gosodwch yr ham yng nghwaelod y ddysgl, a’r asparagws wedi’u trimio ar ei ben
Ysgenitiwch y caws dros y cyfan a’i bobi am 15-20 munud tan fod yr asparagws yn dyner a'r caws yn euraidd
Gweinwch efo ‘chydig o finag balsamig a pupur du.
Gallwch ei fwyta fel pryd ysgafn efo bara cynnes neu fel pryd ochr efo swpar Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter