Planhigyn wy wedi’i grilio efo ffacbys a crwst cheddar sbeislyd

35 Large

Amser paratoi: 20 mins | Amser coginio: 20 mins | Barod: 50 mins | Cyfran:
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
2 blanhigyn wy
4 pupur coch melys bach
1 tun o ffacbys wedi’i ddraenio a’i rinsio
Olew olewydd
Cumin
Paprica mwg
125g cheddar wedi’i gratio (gweithio’n dda efo cheddar wedi’i gochi, cheddar ceudwll neu cheddar halen môn)
3 llwy fwrdd o friwsion bara surdoes
Recipe Directions
Paratowch y planhigion wydrwy eu sleisio mewn i gylchoedd tenau. Gosodwch mewn colendr a’u hysgeintio efo halen môr. Gadwch am 30 munud fel fod yr hylif sy’n ormod yn draenio. Rinsiwch a’u sychu efo papur gegin.
Golchwch y pupur a’u torri ar ei hyd
Gorchuddiwch y pupur a’r planhigyn wy mewn olew a’i goginio ar bbq poeth neu padell ‘griddle’ tan eu bod wedi brownio a meddalu
Gorchuddiwch y ffacbys mewn olew olewydd a’i ysgeintio efo hadau cumin a’r paprica. Rhowch ar dun pobi a’u rhostio ar 180C am 15 munud.
Gosodwch y pupur a’r planhigion wy mewn plat pobi bas, gan eu roi bob yn ail nes fod y sleisys i gyd wedi’i defnyddio
Cymysgwch y briswion bara a’r caws (i gael crynsh ychwanegol, defnyddiwch hadau pwmpen neu hadau blodyn haul)
Rhowch y ffacbys wedi’i rhostio ar ben y llysiau a rhoi’r gymysgfa briwsion bara dros y cwbwl
Pobwch am 20 munud nes fod y caws wedi’i toddi
Gweinwch fel pryd llysieuol i gyd fynd gyda BBQ, blasus hefyd efo salad tomato a bara cras Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter