Myffins cheddar ac afal

Img 9684

Amser paratoi: 15 mins | Amser coginio: 15 mins | Barod: 30 mins | Cyfran: 12
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
175g blawd codi
100g blawd india corn
½ llwy de o bowdr pobi
115g menyn hallt Dragon
175g siwgwr brown meddal
2 wy wedi’i curo
6 llwy fwrdd o lefrith Dragon
150g caws aeddfed Dragon wedi’i gratio
1 afal mawr wedi’i blicio a’i gratio
Recipe Directions
Cynheswch eich popty i 180C/350G/marc nwy 4
Rhowch 12 cas myffin mewn tun myffins
Rhidyllwch y blawd a’r powdr pobi mewn i bowlen ganolig cyn ychwanegu’r halen a’r blawd india corn
Mewn powlen fawr, curwch y menyn a’r siwgr efo chymysgwr trydannol nes fod y gymysgedd yn ysgafn
Ychwanegwch y wyau fesul un gan gymysgu ar ol pob ychwanegiad
Ychwanegwch hanner y blawd a’i gymysgu. Rhowch weddill y blawd a’r llefrith yn y fowlen a chymysgwch yn dda
Plygwch y caws a’r afal mewn i’r gymysgedd nes ei fod wedi’i gymysgu trwodd
Rhowch y gymysgedd yn y casus myffins a’u coginio nes yn euraidd eu lliw
Gadewch i’r myffins oeri cyn eu cadw mewn bocs aerdynn Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter