Tarten caws, cennin a thatws melyn

Sccreameries012

Amser paratoi: 25 munud | Amser coginio: 60 munud | Barod: 90 munud | Cyfran: 8
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
TARTEN
500g tatws melys wedi plicio
1 llwy de o paprica
1 llwy fwrdd o gennin syfi
75g caws aeddfed Dragon wedi gratio
2 wy wedi eu curo
Halen môr a phupur du
LLENWAD
1 llwy fwrdd olew olewydd
2 gennin canolig wedi torri’n fân
100g dail sbigoglys bach
4 wy wedi’i curo efo 175g o hufen sengl
120g Caerffili Dragon wedi’i friwsioni
2 llwy fwrdd o gaws Dragon wedi’i gratio
Pinsiad o deim sych
Recipe Directions
Irwch dun cacen 8 modfedd efo olew a phapur pobi
Cymysgwch gynhwysion y darten i gyd heblaw am yr wy mewn powlen
Ychwanegwch yr wy a chymysgu popeth yn dda
Gwasgwch y gymysgedd mewn i’r tun cacen gan wneud yn siŵr ei fod ddigon uchel fyny ochr y tun i ddal y llenwad.
Pobwch am 15-20 munud ar 190C/Gas 5
Cychwynwch y llenwad drwy goginio’r cennin mewn olew olewydd nes yn dyner
Ychwanegwch y sbigoglys nes eu bod wedi gwywo, draeniwch unrhyw hylif dros ben
Rhowch y briwsion Caerffili yng nghwaelod y darten a thywallt y cennin a’r sbigoglys drosto
Ysgeintiwch y teim, halen a phupur dros y cyfan
Tywalltwch yr wy a’r hufen a’i ysgeintio efo caws wedi’i gratio
Pobwch am 30-40 munud ar 180C/Gas 4 nes ei fod yn frown euraidd
Gadwch iddo oeri cyn ei weini efo salad nionyn a thomato. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter