Papparedelle Caws a Thomato efo Cyw Iâr

Papparedelle Banner 440X440

Amser paratoi: 5 Munud | Amser coginio: 35 Munud | Barod: 40 Munud | Cyfran: 4-6
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
500g/1lb o Basta Pappardelle neu Tagliatelle
2 Lwy Fwrdd o Olew Olewydd
2 Ewin o Arlleg
8 Tomato Bach
2 Frest Cyw Iâr wedi’i Sleisio’n Denau (ar gyfer fersiwn llysieuol defnyddiwch bupur coch yn lle’r cyw iâr)
1 Llwy Fwrdd o Ddail Teim
200g/7oz o Gaws Aeddfed (wedi'i ratio)
Pupur Du Mâl Ffres
Recipe Directions
1.Torrwch y tomatos yn eu hanner a’u gosod ar dun pobi. Arllwyswch 1 llwy fwrdd o olew a dail teim arnynt. Pobwch am 20 munud mewn popty gwres canolig.
2.Ffriwch y cyw iâr mewn 1 llwy fwrdd o olew tan mae wedi coginio drwyddo
3.Berwch y pasta mewn dŵr hallt berwedig tan mae wedi goginio’n al dente (dilynwch y cyfarwyddiadau ar y paced)
4.Draeniwch y dŵr o’r pasta a’i roi mewn dysgl bobi. Cymysgwch y cyw iâr i mewn a gosod y tomatos ar ei ben
5.Ysgeintiwch gaws wedi gratio drosto a’i roi o dan gril poeth i doddi’r caws
6.Ychwanegwch bupur du a’i weini efo salad gwyrdd
7.Am fwy o flas defnyddiwch ein caws aeddfed efo cennin