Tartenni Pupur Rhost â Chaws

Dsc 09341

Amser paratoi: 10 mins | Amser coginio: 25 mins | Barod: 35 mins | Cyfran: 4
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
320g o grwst pwff wedi’i rolio yn barod
1 x jar o besto gwyrdd
2 Bupur coch heb hadau, wedi eu sleisio
100g o gaws wedi’i gratio
Olew yr Olewydd
Dail basil ffres
Recipe Directions
Cynheswch y popty i 220˚C/Nwy 6
Gorchuddiwch y pupur coch mewn olew yr olewydd a’i rostio am 10 munud ar dun pobi (mae’n dda efo nionyn coch a courgettes hefyd)
Torwch y crwst i bedwar sgwâr a’u rhoi ar dun pobi tamp efo dŵr oer
Taenwch y pesto dros bob sgwâr
Gosodwch y pupur wedi rhostio ar ben y sgwariau pesto ac ysgeintio caws drostynt
Pobwch am 12-14 munud tan mae’r crwst wedi codi a’r caws o liw euraidd
Gweinwch efo salad gwyrdd neu towrrch a’i weini fel danteithyn bys a bawd i’w fwynhau gyda diod Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter