'Fondue' Caws

Cheese Fondue

Amser paratoi: 10 Munud | Amser coginio: 5 Munud | Barod: 15 Munud | Cyfran: 2
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
500g caws aeddfed Dragon wedi'i gratio
2 llwy de o flawd corn
240ml cwrw neu seidr
1 llwy de mwstard dijon
Pupur du
Perlysiau (dewisiol)
Recipe Directions
1.Cymysgwch y caws a'r blawd corn mewn powlen fawr nes fod pob darn o gaws wedi'i orchuddio
2.Ychwanegwch y perlysiau a'r pupur du a'i gymysgu
3.Cynheswch y cwrw a'r mwstart mewn sosban
4.Ychwanegwch y caws yn araf gan adael iddo doddi cyn ychwanegu mwy
5.Gweinwch yn syth efo bara ffres eu lysiau Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter