Sgiwers Caws a Pupur coch

Gweinwch fel ran o dapas neu cinio ysgafn efo bara cras a ‘drizzle’ o olew olewydd/finegr balsamig

Dsc 3349 Large

Amser paratoi: 10 mins | Amser coginio: 0 | Barod: 10 mins | Cyfran: 16
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
16 ‘skewer’ bach
16 ciwb bach o gaws aeddfed wedi’i gochi a gwiniolen
16 ciwb bach o gaws o’r ceudwll
16 ciwb bach o gaws o’r ceudwll efo wisgi Penderyn
8 pupur coch wefi’i rostio wedi eu torri mewn i 32 sgwar
16 olif gwyrdd
Dail basil
Recipe Directions
Thrediwch y 'sgiwars' efo’r 3 caws gwahanol efo’r cynhwysion eraill bob yn ail rhyngthyn nhw
Ychwanegwch eich cynhwysion eich hunain fel nionod coch wedi’i rhostio
Rhowch y caws wisgi ar y sgiwar ola am ei fod yn friwsionog
Gallwch eu paratoi o flaen llaw a’i cadw yn yr oergell Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter