Byrgyrs Ffa cawslyd

Veggieburger

Amser paratoi: 10 Munud | Amser coginio: 10 Munud | Barod: 20 Munud | Cyfran: 4
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
Tun 400g o ffa menyn gwyn. Wedi'i draenio a'u masho
100g caws Aeddfed Dragon wedi'i gratio
1 nionyn coch wed'i dorri'n fan a'i ffrio mewn olew nes yn feddal
1 llwy fwrdd o saws chili melys
Pupur du
60g briwsion bara cyflawn
1 wy mawr wedi'i guro efo pinshad o halen
3 llwy fwrdd o flawd plaen (gallwch ddefnydio blawd a bara di-glwten)
Olew i ffrio
Recipe Directions
1.Cymysgwch y ffa , nionyn, caws a'r saws chili
2.Ychwanegwch halen a phupur a rhannu'r gymysgedd yn 4
3.Siapiwch y byrgyrs a'u rhoi yn yr oergell i oeri am 15 munud
4.Rhowch y blawd, wy a'r briwsion bara mewn 3 powlen ar wahan
5.Un fyrgyr ar y tro, rhowch yn y blawd, yna'r wy wedyn eu rholio yn y briwsion bara nes fod y fyrgyr i gyd wedi'i orchuddio
6.Cynheswch badell non stick a ffrio'r byrgyrs am tua 10 munud nes eu bod yn euraidd
7.Gweinwch mewn byn efo siytni mango a salad Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter