Tatws Pob Wedi'i Llwytho

Cheesy Potato Skins

Amser paratoi: 10 Munud | Amser coginio: 1 Awr | Barod: 1 Awr a 10 Munud | Cyfran: 2
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
2 Daten Bob
60g Caws Clasurol efo Cennin (Dragon)
2 Lwy Fwrdd o Ham (wedi'i goginio a'i dorri'n fân)
1 Llwy De o Fwstard Grawn Cyflawn
Pupur Du Fres
Halen Môr Halen Mon
Olew Olewydd
ALTERNATIVE FILLING
60g Caws Aeddfed
1 Llwy Fwrdd o Saws Tsili (dibynnu pa mor boeth yda chi isho fo)
Recipe Directions
1.Cynheswch eich popty i 200C/nwy 6
2.Golchwch eich tatws a rhwbio olew a halen drostynt
3.Pobwch nes eu bod wedi coginio trwadd ac yn grimp ar y tu allan (tua awr)
4.Tynnwch o’r popty a’u gadael i oeri
5.Torrwch y tatws yn eu hanner a tynnu’r canol allan a’i roi mewn powlen
6.Ychwanegwch y caws, ham a’r mwstard a’i gymysgu’n dda
7.Rhowch y gymysgedd yn ol yn y croen a’i bobi eto nes yn euraidd a chrimp Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter