Hotpot Tatws a Selsig

A Winter warming recipe by Michelle Evans-Fecci

Image00046

Amser paratoi: 20 | Amser coginio: 40 | Barod: 60 | Cyfran:


Pryd i gnesu yn ystod yr Hydref gan ddefnyddio cig lleol Edwards o Gonwy a llysiau ffres Blas y Tir ynghyd a caws a menyn Dragon, bendigedig!Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
HOTPOT TATWS A SELSIG
6 selsig cig moch
6 sleisen o gig moch wedi’i fygu â derw
6 deilen bresych
1 nionyn Mawr (wedi’i dorri’n fân)
3 moron mawr (wedi’i torri’n fân)
1 blodfresych mawr
100g menyn hallt
Halen a pupur
1 llwy fwrdd Mwstard grawn cyflawn
450ml stoc llysiau
150g caws clasurol Dragon (wedi’i gratio)
Sbrigyn o theim
Tatws Maris Piper a tatws Rudolph (gadael y croen arnynt a’u sleisio’n dennau)
LLYSIAU GWYRDD YR HYDREF
4 sleisen o gig moch wedi’i fygu â derw (wedi’i dorri’n frâs)
1 cenhinen fawr (wedi’i sleisio’n denau)
Lwmpyn mawr o fenyn hallt Dragon
300g pys wedi’i rhewi
30g caws clasurol a chennin Dragon (wedi’i friwsioni)
Sbrigyn o teim ffres
Halen a Pupur
Recipe Directions
HOTPOT TATWS A SELSIG
Cynheswch y popty i 180C ffan
Rhowch y darnau blodfresych mewn tun rhostio, arllwyswch ychydig o olew, halen a phupur drosto a’i rostio nes eu bod yn troi’n euraidd.
Lapiwch bob selsig gyda sleisen o gig moch a’u brownio mewn padell ffrio, rhowch i un ochr.
Berwch ddwr mewn sosan ag ychwanegu’r dail bresych. Coginiwch am ychydig o funudau ac yna eu rhoi mewn powlen o ddwr oer i stopio’r dail goginio. Unwaith bydd y dail ddigon oer, lapiwch yn dynn o amgylch y selsig a’i rhoi mewn dysgl gaserol fawr.
Rhowch y moron yn y badell gafodd ei ddefnyddio i frownio’r selsig a’u rhoi yn y ddysgl dros y bresych.
Ychwanegwch ychydig o fenyn i’r badell a choginio’r garlleg a’r nionyn nes eu bod yn feddwl. Ychwanegwch y teim a halen a pupur.
Tynnwch y blodfresych o’r popty a’u rhoi mewn jwg/powlen a rhoi’r gymysgedd nionod ar ei ben. Ychwanegwch y caws wedi’i gratio, mwstard a stoc. Defnyddiwch gymysgwr trydan i gymysgu’r cyfan yn esmwyth. Rhowch y saws ar ben y parseli selsig.
Sleisiwch y tatws yn dennau efo mandolin neu efo llaw a’u trefny ar ben y saws yn sefyll fel fod y croen yn gwynebu fyny.
Toddwch weddill y menyn a’i frwsio ar hyd y tatws cyn roi mwy o halen a pupur a teim.
Rhowch gaead ar y ddysgl a’i goginio am 40-50 munud
Gwnewch yn siwr fod y tatws wedi coginio trwodd yna tynnwch y caead a troi’r gwres fyny i 200C ffan a’i goginio am 10 munud nes fod y tatws yn grimp.
LLYSIAU GWYRDD YR HYDREF
Toddwch y menyn mewn padell ffrio, ychwanegwch y cig moch, cennin a teim. Coginiwch nes fod y cig moch wedi coginio trwodd a’r cennin yn feddal.
Ychwanegwch y pys a’u coginio am 3-4 munud
Ychwanegwch halen a pupur i’ch blas
Rhowch mewn powlen fawr a briwsioni’r caws drosto. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter