Cracyrs caws Nadoligaidd

Dsc 3421 Large

Amser paratoi: | Amser coginio: | Barod: | Cyfran:
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
50g briwgig melys
100g llugaeron & caerffili wedi’i friwsioni
Pinsiad o sinamon
Llwy fwrdd o gnau (o’ch dewis) neu hadau pwmpen wedi’i torri
3 haen o grwst ‘ffilo’
40g menyn Dragon, wedi’i doddi
Recipe Directions
Cynheswch eich popty i 200C/fan 180c/ nwy marc 6
Rhowch y Caerphilly a’r llugaeron mewn powlen a’i gymysgu’n dda efo’r briwgig
Ychwanegwch y cnau neu’r hadau pwmpen
Rhowch 3 haen o’r crwst ffilo efo’u gilydd drwy frwsio menyn rhwng pob haen. Torrwch y crwst yn eu hanner ar ei hyd, yna eu torri i 8 petryal. Rhowch 1 llwy de o’r gymysgedd yn y petryal a rolio’r crwst. Pinsiwch y ddau ben i wneud siâp cracys.
Gwnewch y cracyrs i gyd a’u rhoi ar dun pobi efo papur pobi, brwsiwch efo gweddill y menyn wedi’i dofddi a’i pobi am 15 munud nes yn frown euraidd.
Ysgeintwich efo siwgwr eisin a’i gweini. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter