Fflapjacs

Rhywbeth hwyliog i 'neud efo'r plant

Photo 23 03 2020 12 45 21 Large

Amser paratoi: 10 | Amser coginio: 20 | Barod: 30 | Cyfran: 12
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
180g Menyn hallt Dragon
300g Ceirch uwd
180g ‘dates’
75g Bricyll sych wedi’i torri
75g o gnau cymysg wedi’i torri
50g o hadau cymysg
3 llwy fwrdd o syrup (maple, euraidd neu agave)
3 llwy fwrdd o fêl
Recipe Directions
Cynhewsh y popty i 190C/170C ffan/nwy 5. Rhowch bapur pobi mewn tun pobi.
Torrwch y ‘dates’yn ddarnau bach neu rhowch mewn prosesydd bwyd a’u torri nes eu bod yn fân ac yn sticio efo’i gilydd.
Rhowch y menyn, mêl, syrup a’r ‘dates’ mewn sosban a’u cynhesu nes fod pob dim wedi’i cymysgu.
Cymysgwch weddill y cynhwysion yn y sosban
Rhowch y gymysgedd yn y tun pobi a’i wasgaru nes ei fod yn hafal
Pobwch am 15-20 munud nes yn frown euraidd
Gadwch iddynt oeri yn y tun cyn eu sleisio yn ddarnau, gallwch eu cadw mewn potyn aerdynn. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter