Pastai mawr Caws, Nionyn a Cennin

Easter2

Amser paratoi: 10 | Amser coginio: 20 | Barod: 30 | Cyfran: 2
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
Crwst dros ben o’r darten
Cennin dros ben o’r darten wedi’i torri’n fras
1 nionyn wedi’i dorri’n fân
80g caws clasurol efo cennin
1 llwy de o deim fres
½ llwy fwrdd o hadau mwstard
1 llwy fwrdd o fwstard grawn cyflawn
Hadau pabi (dewisiol)
1 wy wedi’i guro
Recipe Directions
Cynheswch y popty i 180C ffan
Casglwch y crwst sy’n weddill gyda/i gilydd a’i rolio i siap cylch bras a’i roi ar dun pobi.
Coginiwch y nionyn mewn padell ffrio ac yna gadael iddynt oeri
Mewn powlen, crymblwch y caws ac ychwanegu’r cennin, perlysiau, mwstard, hadau mwstard a’r nionod. Cymysgwch gyda’i gilydd.
Gosodwch yr holl gynhwysion ar hanner y crwst, gan beidio ei roi rhy agor i’r ochor.
Brwsiwch yr wy wedi’i guro ar yr ymyl a chodi ochr arall y crwst i lawr dros y gwaelod. Gwasgwch yr ymylon i selio. Tacluswch yr ymylon i siap hanner cylch. Defnyddiwch fforc i selio’r ochrau eto.
Gwnewch 3 hollt yn nhop y pastai er mwyn i’r gwres ddianc tra’n coginio.
Brwsiwch wy dros y pastai ac ychwaneu hadau pabi ar ei ben
Pobwch am 15-20 munud nes ei fod yn frown euraidd Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter