Cyw Iar ‘Cordon Bleu’

Welsh Slate Cavern Aged Cheddar Chicken Cordon Bleu Hr Large

Amser paratoi: | Amser coginio: | Barod: | Cyfran: 4
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
CYW IAR
4 brest cyw iar
4 sleis o ham parma/serrano/caerfyrddin
100g sbigoglys
200g Caws o’r ceudwll Dragon
Blawd
Briwsion bara panco
Wyau
GRATIN CENNIN
2 genhinen canolig
Briwsion bara panco
200ml llefrith
10g menyn hallt Dragon
10g blawd
50g Caws o’r ceudwll Dragon
Recipe Directions
CYW IAR
Curwch y cyw iar mor fflat a sydd bosib
Ar ben bob brest cyw iar rhowch sleisen o ham, dail sbigoglys a 50g o’r caws.
Roliwch y cyw iar rownd y llenwad, lapiwch yn dyn mewn ‘cling film’ a’i roi yn yr oergell neu’r rhewgell i’r cyw iar gadw ei siap tra’n coginio.
Roliwch y cyw iar mewn blawd, yna wy cyn ei orchuddio yn y briwsion bara
Coginiwch mewn padell nes fod pob ochor yn frown euraiddd, gorffenwch goginio mewn popty 180C am 20 munud
Gweinwch gyda broccoli wedi’i stemio, tatws newydd a’r gratin cennin.
GRATIN CENNIN
Sleisiwch y cennin tua 1 modfedd a’u rhoi mewn dwr poeth am 1 munud i’w meddalu chydig
Cyfunwch y menyn a’r blawd mewn sosban fach ac ychwanegwch y llefrith yn araf i greu saws gwyn, ychwanegwch halen pupur a’r caws.
Cymysgwch y cennin a’r saws efo’i gilydd a rhoi’r briwsion bara ar ben y cyfan, pobwch am 20-25 munud ar 180C Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter