Torth Pupur coch a chennin

Rysait gan Rogue Preserves

Rogue Kickin Smokin 2 Large

Amser paratoi: 10 | Amser coginio: 55 | Barod: 65 | Cyfran: 4


Rysait gan ein ffrindiau yn Rogue PreservesCam wrth gam


Cynhwysion rysáit
450g blawd codi
40g Menyn Hallt Dragon
1 pupur coch
1 cennin
4 llwy fwrdd o ‘Kickin & Smokin’
170g o Cheddar Dragon Aeddfed
1 ewin garlleg
1 wy
280ml o lefrith
Recipe Directions
Cynheswch y popty i 220C. Irwch dun torth 1kg. Hidlwch y blawd mewn i’r bowlen a rwbio’r menyn i fewn nes ei fod yn friwsion bara mân.
Golchwch a thorrwch y pupur a’r cennin yn fân. Gwasgwch y garlleg a gratiwch y caws. Ychwanegwch y pupur, cennin, garlleg a’r caws at y blawd.
Curwch yr wy a’r llefrith. Ychwanegwch y gymysgedd yn raddol at y cynhwysion sych a ffurfio toes meddwl. Tylinwch yn ysgafn a chyflym a’r arwyneb wedi’i ysgeintio efo blawd. Siapiwch i ffitio mewn i’r tun torth.
Pobwch am oddeutu 55 munud Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter