Pei Pysgod ‘Mac & Ceese’

Halen Mon Sea Salt Cheddar Fish Pie Mac Cheese Hr Large

Amser paratoi: | Amser coginio: | Barod: | Cyfran: 6
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
400g pasta macaroni
50g menyn hallt Dragon
Olew olewydd
2 ewin garlleg mawr, wedi’i gwasgu
½ bwnsh o basil, wedi’i dorri
½ bwnsh sifys ffres, wedi’i torri
½ bwnsh dill dres
50g blaws plaen
½ llwy de o baprica mwg
2 lwy fwrdd o frandi
750ml llaeth llawn
1 llwy de o fwstard Dijon
1 llwy de o saws swydd Caerwrangon
1 llwy de Tabasco
Sudd 1/2 lemwn
200g Cheddar Halen Môr Môn Dragon
225g corgimychiaid mawr amrwd wedi’i plicio
300g Haddock wedi’i ffiledu a’i dorri’n dalpiau
6 corgimwch mawr yn eu cragen
Recipe Directions
Coginiwch y pasta yn ôl y cyfarwyddiadau ar y paced, draeniwch yn dda a’i roi i un ochr. Cynheswch y popty i 200 ffan/ nwy 6.
Yn y cyfanswer paratowch y saws. Rhowch y menyn a’r olew mewn padell ffrio mawr dwfn dros wres canolig. Pan fydd y menyn wedi toddi ychwanegwch y garlleg a’i ffrio am un munud.
cymysgwch y blaws mewn i’r gymysgedd yn y badell a’i goginio am 1-2 munud, ychwanegech y paprica a’r brandi a’i goginio am funud arall. Ychwanegwch y llefrith mewn yn araf fesul tipyn nes ei fod yn llyfn.
trowch y gwres i fyny a’i fudferwi am 5 munud nes ei fod wedi twchu. Ychwanegwch y mwstard, saws swydd Caerwrangon, Tabasco, sudd lemwn a rhan fwyaf o’r caws wedi’i gratio i mewn.
Cymysgwch y corgimychiaid (wedi’i plicio) y pasta a’r hadoc mewn i’r saws caws. Rhowch y gymysgedd yn eich dysgl pobi a gosod y 6 corgimwch (mewn plisgyn) ar ei ben. Gratiwch weddill y caws ar ben y cyfagn a’i bobi am 20 munud nes fod y caws yn eruaidd a’r pysgod wedi’i coginio. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter