Myffins Frittata Cawslyd

Rysait gan Michelle Evans-Fecci

Recipe

Amser paratoi: 5 | Amser coginio: 15-20 | Barod: 30 | Cyfran:
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
4 sleisen o gig moch wedi’i fygu
Menyn Dragon
1 nionyn wedi’i dorri
2 ewin garlleg wedi’i gwasgu
2 lond llaw o sbigoglys
70g o bys wedi rhewi
1 llwy de o berlysiau sych cymysg
130g Caws Dragon o’ch dewis (defnyddiodd Michelle Caws Clasurol efo cennin)
6 Wy Mawr
Halen a pupur
Recipe Directions
Ffriwch y cig moch nes ei fod wedi coginio drwyddo, hidlwch efo llwy a thyllau ynddi.
Rhowch lwy fwrdd o fenyn yn y badell ac ychwanegu’r nionod a garlleg a’u coginio nes yn feddwl. Ychwanegwch y sbigolys wedi’i dorri efo’r pys a perlysiau. Cymysgwch a’i adael i oeri.
Rhowch bapur myffins yn y tun a cynhesu’r popty i 170C ffan
Pan mae’r gymysgedd wedi oeri, ychwanegwch halen a pupur a chrymblo 100g o’r caws i fewn
Gwahanwch y wyau, rhowch y gwynwy mewn un powlen a’r melynwy mewn powlen arall. Chwisgiwch y gwynwy nes fod ganddo chi ‘soft peaks’ yna plygwch y melynwy drwyddo yn ofalus. Ychwanewch y gymysgedd cig moch a nionod a cymyswch drwodd yn araf.
Rhowch y gymysgedd yn y casys papur a rhoi gweddill y caws wedi’i grymblo ar y top
Pobwch am 15-20 munud, mwynhewch! Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter