Rhost cnau a chaws efo siytni nionyn coch

Img 1948

Amser paratoi: 30 Munud | Amser coginio: 50 Munud | Barod: 1 Awr 20 Munud | Cyfran: 6
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
2 tytan melys a 1 pannas mawr wedi’i bilio, coginio a stwnshio
150g o gaws aeddfed wedi’i ratio
100g o gnau cashew wedi’i rostio a’i dorri yn fan
50g o almonau a chnau cyll wedi’i rostio a’i dorri
1 nionyn mawr wedi’i dorri’n fan ac wedi’i goginio yn feddal
50g o hadau pwmpen
30g o hadau blodyn haul
2 wy mawr wedi’i guro
1 Llwy fwrdd o bersli ffres wedi’i dorri
1 Llwy bwdin o sage ffres wedi’i dorri
Halen a Phupur i blas
Tun siâp torth wedi’i iro ac wedi’i leinio efo papur gwrthsaim
Recipe Directions
• Rhowch y cynhwysion i gyd ar wahân i’r wyau i mewn i bowlen
• Curwch y wyau a’i adio i’r bowlen a’i gymysgu’n dda
• Rhowch y cymysgedd yn y tun a phwyswch y cymysgedd i lawr yn dda
• Pobwch ar 180c am 50 munud tan fod o wedi’i choginio yn Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter