Bariau ceirch a siocled

Rysait gan Imran Nathoo

3

Amser paratoi: 15 | Amser coginio: 20-25 | Barod: 40 | Cyfran: 12
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
280g ceirch – wedi’i blitzio yn flawd mewn prosesydd bwyd
100g Menyn Hallt Cymreig Dragon
1 llwy de o bowdwr pobi
75g menyn cnau daear
2 wy
1 llwy de o fanila
1 banana – wedi’i stwnsho
100g o siocled tywyll plaen – wedi’i dorri’n ddarnau
50g o siwgwr mân euraidd (dewisiol)
Recipe Directions
Cynheswch y popty i 180C ac irwch a leiniwch dun pobi (9x13 modfedd/23x33cm neu debyg)
Mewn powlen, cymysgwch y ‘blawd’ ceirch a powdwr pobi
Mewn sosban fach, toddwch y menyn a’i dollti mewn i fowlen arall a’i gymysgu efo’r menyn cnau, fanila, banana, siwgwr a’r wyau. Cymysgwch yn dda.
Plygwch y gymysgedd sych efo’r gymysgedd gwlyb ac ychwanegu’r siocled a’i gymysgu mewn.
Trosglwyddwch y gymysgedd i’r tun pobi, gwasgarwch a’i wneud yn fflat efo cefn llwy.
Pobwch ar y silff ganol am 20-25 munud nes yn euraidd
Tynnwch o’r popty a’i adael i oeri yn y tun. Pan fydd wedi oeri, tynnwch allan o’r tun a’i sleision mewn i fariau/sgwariau
Cadwch mewn cynhwysydd aerdynn a lapio darnau unigol fel bo’r angen. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter