Cwcis Ceirch a siocled

Fersiwn heb gnau o'r bariau siocled a cheich

Aa84360 A 8 C76 4 D25 Aa75 F68 Da1 B47823

Amser paratoi: 15 | Amser coginio: 12 | Barod: 30 | Cyfran: 12
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
280g Ceirch
100g Menyn Hallt Dragon
1 llwy de o bowdwr codi
50g mêl Cymreig
2 wy
1 llwy de o fanila
100g siocled tywyll plaen - wedi'i dorri
Recipe Directions
Cynheswch y popty i 180C, iriwch a leiniwch 2 dun pobi
Cyfunwch y ceirch a’r powdwr codi mewn powlen fawr
Rhowch sosban fach a’r dymheredd isel; toddwch y menyn, mêl a’r fanila
Cyfunwch y gymysgedd ceirch a’r gymysgedd menyn. Craciwch 2 wy a’i gymysgu fewn. Dylai’r gymysgedd fod yn drwchus; cymerwych eich amser i wneud yn siwr ei fod wedi’i gymysgu’n dda.
Ychwanegwch y darnau siocled a’u cymysgu mewn.
Gan ddefnyddio dwylo glan, roliwch ‘chydig o’r gymysgedd mewn i bel a’i wasgu efo cledr eich llaw i wneud siap cwci, rhowch a’r dun pobi. Gwnewch siwr eich bod yn gadael lle rhwng pob cwci.
Coginiwch ar y shilff ganol am 12 munud
Tynnwch o’r popty a’u gadael i oeri
Wedi oeri, cadwch nhw mewn tun aerdynn. Mwynhewch! Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter