Salad Cig Eidion a Wisgi Penderyn

65 Large

Amser paratoi: 10 mins | Amser coginio: 10 mins | Barod: 20 mins | Cyfran: 4
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
400g o stec filed wedi’i sleisio’n stribedi tenau
Wisgi Penderyn
2 lwy fwrdd o olew olewydd
Cnau Ffrengig wedi’i hanneru
Mêl Cymreig
120g cheddar Penderyn Dragon wedi’i friwsioni
3 Llond llaw o ddail salad wedi’i golchi (letis Baby gem, chard neu sbigoglys)
DRESIN::
2 lwy fwrdd o olew olewydd
1 llwy fwrdd o sudd lemon
1 llwy fwrdd o fêl
Recipe Directions
Marineiddiwch y stribedi cig Eidion yn y wisgi am 2 awr neu dros nos
Rhowch y cnau Ffrengig mewn powlen a’i gorchuddio mewn haen denau o fêl Taenwch y cnau a’r dun pobi wedi’i orchuddio mewn papur pobi a’i rhostio mewn popty poeth tan yn frown euraidd a chrimp. Gadwch iddynt oeri
Coginiwch y cig Eidion yn yr olew a’i goginio tan mae at eich dant chi (2-3 munud)
Gorchuddiwch y dail salad yn y dresin a’i roi ar y plat gweini
Rhowch y cig eidion, y cnau a’r caws ar ben y cyfan a’i weini’n syth Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter