Brechdan 'Philly Cheesesteak'

Rysait gan Chris 'flamebaster' Roberts'

Photo 06 07 2020 10 48 53

Amser paratoi: | Amser coginio: | Barod: | Cyfran: 4


Fel mae’r rhan fwyaf ohono chi’n gwybod, tydi Chris ddim yn un am fesuriadau manwl, felly defnyddiwch chi faint bynnag sy’n siwtio chi!Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
CIG
Defnyddiodd Chris gig Brisket oer oedd wedi cael ei gochi dros ‘cherry wood’ efo cymysgedd o berlysiau a speisys. Gallwch ddefnyddio unrhyw gig sydd ganddo chi ar gael.
SALSA
Pupur Melys
Tomato
Nionyn
Tsili gwyrdd
Bwlb Garlleg
Olew Olewydd
SAWS CAWS
50g Menyn Hallt Dragon
Blawd plaen
80g Caws Dragon Handcrafted wedi’i gochi a gwiniolen
100g Caws Clasurol efo cennin
Llefrith
BARA
400g blawd plaen cryf
1 llwy de o halen
1 llwy fwrdd o siwgr
7g paced o furum parod
2 llwy fwrdd o olew olewydd
300ml dwr cynnes
Recipe Directions
CIG
-Rhowch y cig mewn padell ffrio ac ychwanegu saws poeth o’ch dewis a mel. Gwnewch yn siwr fod y cig i gyd wedi’i orchuddio yn y saws cyn ei goginio ar y bbq. (os nad ydych yn defnyddio BBQ gallwch ei goginio yn y popty.
SALSA
Rhowch y llysiau yn syth ar y charcoal nes ei fod wedi’i golosgi drosto (gallwch hefyd ei olosgi ar hob nwy neu ei rostio ar dymheredd uchel)
Pan fydd y llysiau wedi golosgi, gadwch iddynt oeri cyn eu torri’n fân. (tynnwch y darnau du oddai ar y nionod a tynnu o’i groen. Tynnwch y garlic o’i groen hefyd)
Cymysgwch mewn powlen efo Olew Olewydd a halen a pupur.
SAWS CAWS
Gwnewch ‘roux’ drwy doddi’r menyn mewn sosban, ychwanegu blawd a’i gymysgu.
Gwnewch ‘roux’ drwy doddi’r menyn mewn sosban, ychwanegu blawd a’i gymysgu. Ychwanegwch lefrith fesul dipyn a chario mlaen i chwisgio nes fod y saws yn twchu
Tynnwch y gymysgedd oddi ar y gwres ac ychwanegu’r caws
Ychwanegwch Halen a pupur
BARA
Cymysgwch y cynhwysion i gyd mewn powlen
Pan fydd y gymysgedd wedi ffurfio toes, dylinwch ar arwyneb wedi’i orchuddio efo blawd am ychydig funudau
Rhowch mewn powlen, gorchuddiwch efo cadach llestri/cling ffilm a’i adael i orffwys am 10 munud
Roliwch y bara allan a’i goginio mewn popty pitsa neu yn y popty ar 230C tan ei fod yn grimp
Gweinwch y saws caws ar ben y bara gan ychwanegu’r cig a’r salsa Mwynhewch! Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter