Cheddar mewn Pot gyda Chwrw Cymreig a Mwstard

Potted Cheddar Web

Amser paratoi: 10 | Amser coginio: 5 | Barod: 15 | Cyfran: 6-7
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
250g caws Cymreig
150g menyn hallt
30ml cwrw Cymreig
1tbsp mwstard grawn cyflawn
Recipe Directions
Cyfunwch y caws wedi'i dorri, 100g o fenyn a chwrw Cymreig mewn prosesydd bwyd. Cymysgwch y gymysgedd nes ei fod yn hufennog.
Trowch y mwstard grawn cyflawn i mewn.
Paciwch y gymysgedd yn dynn i mewn i ramekins neu botiau ceramig - gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso i lawr i ddileu unrhyw bocedi aer.
Toddwch y menyn sydd ar ol a'i adael i eistedd am ychydig funudau i'r braster wahanu o'r solidau llaeth.
Arllwyswch y braster clir dros y caws - gan adael y solidau llaeth yn y badell.
Oerwch yn yr oergell am ychydig oriau nes bod y brig wedi caledu. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter