Tarten cheddar, Betys Môr a Thatws Newydd

Rysait gan Sam Lomas, LLANW

Recipe Image Large

Amser paratoi: 20 mins | Amser coginio: 1 hour | Barod: 80 mins | Cyfran: 8
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
CRWST
250g Blawd Plaen
125g Menyn Hallt Dragon
LLENWAD
150g Bacwn wedi’i sleisio
2 lond llaw o fetys môr
150g tatws newydd wedi’i berwi a’i torri
125g caws Dragon Handcrafted wedi’i gochi a gwiniolen
3 wy + 3 melynwy
½ peint o hufen dwbl
Halen a pupur
Recipe Directions
CRWST
Gwnewch does mewn powlen (neu arwyneb glan) drwy gymysgu’r blawd, menyn a dwr efo eich dwylo
Rhowch flawd ar eich arwyneb coginio a rolio’r crwst allan yn hirsgwar.Plygwch yr hanner top i lawr i’r canol a plygwch yr hanner gwaelod i fyny i’r canol. Plygwch yr holl grwst yn ei hanner. Roliwch ac ail blygu 2 waith eto i gael digon o haennau.
Lapiwch y crwst mewn papur gwrth saim a’i roi yn yr oergell am 20 munud
Ysgeintiwch flawd ar eich arwyneb a rolio’r crwst, digon i ffitio eich tun pobi (mae Sam yn defnyddio tun 23cm efo gwaelod rhydd)
Rhowch y crwst yn eich tun pobi a’i bwsho mewn i’r corneli. Rhowch bapur gwrthsaim dros y crwst a’i lewni efo ffa pobi. Trimiwch unrhyw grwst dros ben dros ochrau’r tun.
Pobwch y crwst am 15 munud ar 200C
Tynnwch y papur gwrthsaim a’r ffa pobi a’i bobi eto am 15 munud ar 160C
LLENWAD
Rhowch lwy de o olew olewydd mewn padell a ffrio’r bacwn nes yn grimp
Torrwch y tatws a’r cheddar mewn ciwbiau
Ychwanegwch y betys môr mewn i’r badell efo’r bacwn a’i goginio nes ei fod yn gwywo
Curwch y wyau mewn powlen efo’r hufen ac ychwanegu halen a pupur i flasu
Rhowch y cynhwysion sych i gyd yn y darten a tollti’r gymysgedd wy/hufen dros y cyfan
Pobwch am 30 munud ar 180C
Tynnwch allan o’r popty a’i adael i oeri am o leiaf 15 munud cyn ei fwynhau! Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter