‘Croquettes’ sbeislyd Cheddar & Cennin

Gweinwch fel rhan o tapas neu fel pryd bach/byrbryd efo salad gwyrdd

Dsc 3342 Large

Amser paratoi: 10 | Amser coginio: 15 | Barod: 25 | Cyfran:
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
4 shibwn wedi’i sleisio’n fân
4 llwy fwrdd o datws stwnsh
90g caws clasurol efo cennin wedi’i gratio
Mymryn o saws ‘tobasco’
100g briwsion bara ‘panko’ wedi’i cymysgu efo llwy de o paprica wedi’i fygu
2 llwy fwrdd o flaw defo pinsiad o bowdr tsili
Olew olewydd
Wy wedi’i guro efo halen
Recipe Directions
Cymysgwch y tatws stwnsh, nionyn a’r caws cyn ychwanegwch y saws tobasco
Roliwch y gymysgedd mewn i beli bach yr un maint a rhowch i un ochr
Paratowch 3 plat er mwyn gorchuddio’r croquettes: blawd efo powdr tsili, wy wedi’i guro a briwsion bara
Rholiwch y peli yn y blawd, yna’r wy a’r briwion bara yn olaf
Rhowch ar bapur pobi i osgoi’r peli lynu efo’i gilydd
Ar ol gwneud y peli i gyd, gorchuddiwch mewn olew olewydd a’i pobi mewn popty poeth, 180C, gas 6 am tua 15 munud tan eu bod yn frown euraidd a poeth
Peidiwch a poeni os ydi’r croquettes yn torri, mi fydda nw yr un mor flasus!
Gweinwch efo saws tsili melys Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter