Salad Caws Iachus

Sccreameries037 Large

Amser paratoi: 10 min | Amser coginio: 0 | Barod: 20 min | Cyfran: 2 as main meals or 4 sides
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
SALAD
Hannar pecyn o qunoa (wedi’i goginio yn unol a’r cyfarwyddiadau ar y pecyn)
1 tun gwygbys wedi’i ddraenio
1 pecyn Kale wedi’i falu
2 lwy fwrdd llus ffres
2 lwy fwrdd grawnwin coch wedi’i hanneru
1 llwy fwrdd lugaeron sych
DRESIN
3 llwy fwrdd Olew olewydd
Sudd 1 oren
1 llwy fwrdd finegr seidr
1 ewin garlleg wedi’i falu’n fân
1 llwy bwdin o fel
Halen môr a pupur du
TOPIN
120g caerffili Dragon
1 llwy fwrdd Hadau blodyn yr haul
1 llwy fwrdd Hadau pwmpen
1 llwy fwrdd Cnau ffrengig wedi’i torri
Recipe Directions
Ychwanegwch yr holl gynhwysion salad wedi’u paratoi i bowlen gymysgu fawr
Rhowch yr holl gynhwysion y dresin mewn jar efo caead a’i ysgwyd yn dda. (gallwch baratoi’r dresin o flaen llaw a’i gadw yn yr oergell am 3 diwrnod)
Tolltwch y dresin dros y salad a’i gymysgu’n ysgafn
Ysgeintiwch hadau a chnau a’i gymysgu
Rhowch mewn powlen weini ac ychwanegu haen o’r caws ar ein ben.
Gweinwch yn syth Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter