Palmiers tomato a teim efo meiones caws a chennin syfi

Sccreameries005 Large

Amser paratoi: | Amser coginio: | Barod: | Cyfran:
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
For the Palmiers
500g o grwst pwff parod
Blawd plaen i rolio
jar 280g o domatos heulsych wedi'i ddraenio a wedi’u dorri’n fân
Ychydig o sbrigiau o teim ffres, wedi’i dorri’n fan
Un wy wedi’i guro’n ysgafn
Meiones Caws a Cennin Syfi
3 melynwy
50g o caws aeddfed wedi'i gratio
2 llwy de o mwstad Saesneg
1 Llwy fwrdd o finegr seidr
50g cennin syfi wedi dorri’n fân
500ml o olew blodyn haul
Halen a Pupur
Recipe Directions
Rhowch y crwst pwff parod ar y blawd plaen a’i daro efo rolbren. Fel arfer mae angen bod yn eithaf gofalus hefo crwst pwff oherwydd mae o angen codi, ond i’r rysáit yma tydio mond angen codi ychydig bach. Rholiwch y crwst pwff i mewn i betryal tua 30 x 35cm/12 x 14in trwch darn £1. Lledaenwch y tomatos dros y crwst pwff ac yna ysgeiniwch y teim.
Hefo pen byrraf y petryal yn gwynebu chi, rholiwch y ddau ochr hir i gyfarfod yn y canol. Yna golchwch y crwst pwff dros y canol efo’r wy i ludo’r ddau hanner efo'i gilydd. Yna codwch yn ofalus i mewn i hambwrdd pobi ai osod yn yr oergell am 30 munud i oeri a chaledu.
Cynheswch y popty i 200C/400F/Gas 6.
Symudwch y rôl o’r oergell, defnyddiwch cyllell finiog i dorri'r rholyn mewn i sleisys 1cm/½in o drwch. Rhowch bob darn ar yr hambwrdd pobi a rhowch frwsh ysgafn i bob un efo’r wy. Rhowch y palmiers yn y popty am 10-15 munud nes eu bod yn liw brown euraidd.
Tynnwch y palmiers allan o’r popty a gadewch i oeri ar yr hambwrdd pobi.
Gweinwch mewn pentwr ar blât efo'r meiones
Y Meiones
Rhowch y melynwy i mewn i proseswr bwyd efo’r caws, mwstard, finegr a chennin syfi. Blendiwch am 1 funud, yna adiwch yr olew yn slo fel mae’ r proseswr yn rhedeg
Unwaith mae’r olew wedi cymysgu, stopiwch yr proseswr ac adiwch ychydig o halen a phupur i adio mwy o flas. Rhowch y meiones mewn i jar sydd yn selio. Yna rhowch yn yr oergell tan fod chi’n barod yw defnyddio. Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter