Stêcs porc efo Caws Pob Cymreig

Welsh Rarebit Prok

Amser paratoi: 10 Munud | Amser coginio: 25 Munud | Barod: 35 Munud | Cyfran: 4
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
4 Stecen Porc wedi’u Trimio
60g Caws Aeddfed Cymreig Dragon
1 Llwy Bwdin o Fwstard Grawn Cyflawn
1 Llwy Fwrdd o Crème Fraiche neu Hufen Sur
Diferyn o Saws Caerwrangon (Worcestershire)
Pupur Du Mâl Ffres
Recipe Directions
1. Cynheswch y popty i 200˚C/ffan 180˚C/Nwy 6
2. Rhowch y stêcs porc mewn dysgl rhostio efo ychydig o olew a’u rhostio am 15 munud
3. Cymysgwch y mwstard, caws a’r crème fraiche neu hufen sur. Ychwanegwch halen a phupur a’i gymysgu drwyddo
4. Gweinwch gyda ffa dringo a thatws newydd Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter