Crempogau caws a madarch gwyllt

Pancakes

Amser paratoi: 20 Munud | Amser coginio: 30 Munud | Barod: 50 Munud | Cyfran: 8
Cam wrth gam


Cynhwysion rysáit
50g o Geirch Man
50g o Flawd Gwenith Cyflawn
1 Wy Mawr
300ml o Lefrith
1 Llwy Fwrdd o Fenyn wedi Toddi
Olew i’r padell
LLENWAD
75g o Fenyn
1 Llwy Fwrdd o Olew
2 Ewin Garlleg (wedi’i dorri’n fan)
500g o Fadarch Gwyllt (chanterelle, oyster, shitake)
3 Llwy Fwrdd o Crème Fraiche
100g o Gaws o Geudwll Llechen Dragon a 40g wedi’i ratio i ysgeintio
Halen a Pupur
Recipe Directions
1. Torrwch yr wy i mewn i dwll yn y blawd. Yna dechreuwch wisgio y blawd ar wy, ac yn slo adiwch y llefrith tan fod y cytew yn esmwyth a hufennog
2. Ychwanegwch y menyn wedi toddi a chymysgwch yn dda
3. Cynheswch y badell efo olew tan ei bod yn boeth. Yna ychwanegwch tua dwy lwy gwrdd o’r cymysgedd.
4. Unwaith mae’r cymysgedd wedi troi yn frown euraidd, fflipiwch y grempog drosodd.
5. Rhowch y crempogau ar bapur pobi, a choginiwch y gweddill
6. Rhowch lain damp dros y crempogau i gadw nhw yn llaith
7. Ffriwch y garlleg a’r madarch mewn sosban dros wres uchel a’i goginio am 3-4 munud
8. Adiwch 3 lwy fwrdd o crème fraiche a sbigoglys a chymysgwch tan fod y sbigolys wedi gwywo
9. Ychwanegwch gaws ai gymysgu tan fod o wedi toddi, yna adiwch halen a phupur i flas
10. Rhannwch y llenwad rhwng bob crempog drwy ei osod yn ganol bob un ac yn ei rholio nhw i fyny, yna rhowch mewn tre pobi
11. Ysgeintiwch gaws ar ben y crempogau a rhowch i goginio yn y popty am 5-7 munud
12. Gweinyddwch yn syth efo salad gwyrdd Rhannu ar Facebook |  Rhannu ar Twitter